Hopp til innhold

Om Småbåtregisteret

En registrert båt er en identifiserbar båt. Derfor arbeider vi for at alle norske fritidsbåter trygt og enkelt skal kunne registreres i Småbåtregisteret.

Siden 2005 har Redningsselskapet drevet Småbåtregisteret. Registeret er i dag Norges største båtregister med over 400 000 registrerte fartøy. Daglig benyttes registeret av våre redningsskøyter, politi, forsikringsselskaper og andre aktører som har behov for raskt å kunne søke opp korrekt informasjon om båt og båteier.

Overskuddet i Småbåtregisteret går til Redningsselskapets arbeid med å styrke beredskapen og sjøsikkerheten langs kysten.

Slik brukes Småbåtregisteret

En sentral del av beredskapen

Hovedredningssentralene har det overordnede operative ansvaret ved søk- og redningsaksjoner i Norge, og benytter Småbåtregisteret som kilde.

Ved funn av drivende båter igangsettes det i mange tilfeller større leteaksjoner. Skulle noen faktisk ha falt over bord, vil en båt med registreringsnummer hjelpe redningsenheter gjennom å raskt komme i kontakt med pårørende og få viktig informasjon til bruk i søket. Hvis båten har slitt seg kan båteier selv forhindre en storstilt og ressurskrevende redningsaksjon.

I 2022 ble det gjort 34 200 oppslag i Småbåtregisteret i beredskapsformål.

Registeret er derfor viktig for styring og allokering av ressurser i det samfunnsnyttige arbeidet redningsenhetene utfører.

Trygghet ved kjøp og salg

Innlogging i Småbåtregisteret gjøres trygt og enkelt med BankID. Dermed gir det også en økt trygghet ved kjøp og salg av båter ved at selger og kjøper er identifisert i forbindelse med eierskifte.

Oppslagsverk

En registrert båt er en identifiserbar båt. Småbåtregisteret benyttes som oppslagsverk og kilde i mange sammenhenger, eksempelvis for båter som  har dårlig fortøyning, er i fare for å synke, har kommet på avveie eller er lagt feil.

Båtforhandlere

I tillegg til nødetater og forsikringsselskaper, benytter også over 250 båtforhandlere Småbåtregisteret til registrering og omregistrering av båter. Det betyr at svært mange nye båter i Norge blir registrert.

Båtforeninger og havner

Flere båtforeninger og havner krever at båten er registrert for at båteiere skal få kjøpe eller leie båtplass. Det gir en trygghet for havnene da det sikrer korrekt informasjon om båt og båteier.

Båtstatistikk

Småbåtregisteret publiserer kontinuerlig statistikk over den norske fritidsbåtflåten. Statstikken er alltid tilgjengelig og brukes blant annet av media, til forskning, av kommuner og andre som har behov for oppdaterte tall.