Registrering i Småbåtregisteret

En registrert båt er en identifiserbar båt.

Registrer båt

Du kan nå registrere båter på din bedrift

Registrer din bedrift

Aktuelt