OBS! Les instruksjonen nedenfor nøye før båtskiltet påsettes båten.

Før påsetting:

1. Kontroller at det ikke finnes skader på båtskiltet.

2. Vel et plasseringssted som er mest mulig plant og som ikke stadig utsettes for mekanisk belasting.

3. For trebåter og båter som jevnlig gjennomgår oppussing, anbefales bruk av egen plate. Båtskiltet festes til platen, som kan skrus av og på båten. Plassering av båtskilt direkte på cabinvindu kan også være akseptabelt.

4. Underlaget bør være rent, tørt og fritt for fett. Det anbefales derfor å bruke isopropanol til rengjøring, IKKE rødsprit eller annet fetthold løsemiddel. Påse at løst lakk- eller fagesjikt fjernes grundig før båtskiltet monteres (for eksempel ved bruk av ru børste). Dessuten bør løse bestanddeler på porøse overflater (for eksempel betong) fjernes.

Ved påsetting:

1. Båtskiltet har en innebygget sikkerhet slik at det ikke kan klebes på mer enn en gang. Hele båtskiltet skal ikke plasseres på underlaget med en gang. Start med å fjerne 1 cm av bakpapiret på den ene siden av båtskiltet. Hold denne limdelen ut fra båtsiden inntil man finner den riktige plasseringen for båtskiltet. Stryk så limflaten inntil slik at båtskiltet fester seg på rett sted. Ta så tak i bakpapiret av båtskiltet og trekk dette forsiktig av samtidig som man stryker båtskiltet inntil med hånden eller en myk og ren klut. Forsøk ikke å justere på plasseringen underveis da båtskiltet da kan briste.

2. Pass på at båtskiltet ikke dras av igjen etter at det er klistret på. Hvis båtskiltet løsnes igjen fra underlaget, blir hefteevnen vesentlig redusert. Velg derfor omhyggelig ut, på forhånd, stedet hvor båtskiltet skal plasseres.

3. Hvis det allikevel blir problemer med hefteevnen, må det rettes henvendelse til Småbåtregisteret, jf. Følgebrev. I slike tilfeller må det oppgis en mest nøyaktig beskrivelse av materialet i underlaget. Dersom nummeret blir ødelagt kan du bestille nytt.

4. Båtskiltet kan rengjøres med vanlige rengjøringsmidler. Pass på at båtskiltet ikke skades ved bruk av høytrykkspyler, børste eller andre harde gjenstander. Unngå også polervoks eller konsentrerte avfettingsmidler på båtskiltet.