Tips til kjøp av båt

Hvis du skal kjøpe brukt båt eller motor, er det viktig å legge merke til følgende

 • Du bør ikke kjøpe en uregistrert båt.
 • Sjekk tidligere eierforhold ved å be om dokumentasjon fra selger.
 • Sørg for å identifisere eier/selger (be om ID-bevis eller lignende).
 • Bruk standardkontrakt for kjøp av fritidsbåt mellom private, fås hos Forbrukerrådet.

Har du mistanke om at båt/motor kan være stjålet?

 • Sjekk liste over stjålne båter i Småbåtregisteret (www.redningsselskapet.no/sbr)
 • Kontakt Småbåtregisteret 22 50 80 00.
 • Kontakt Politiet 02800.

Båt og motor kan identifiseres i Småbåtregisteret ved hjelp av CIN-kode (skrognummer) og motornummer

 • Sjekk at motorens serienummer og båtens CIN-kode stemmer overens med båtkortet – sjekk fysisk på båt/motor.
 • Båter produsert etter 16.06.1998 skal i utgangspunktet ha CIN-kode. Eldre båter kan også være merket.

Er det heftelser ved båten?

 • Kontakt Løsøreregisteret i Brønnøysund, telefon 75 00 75 00 (krever at du kjenner selgers/eiers fødselsnummer – 11 siffer, eller organisasjonsnummer – 9 siffer).
 • Kontakt Skipsregisteret NOR, telefon 55 54 12 50 (krever at båten er registrert i Skipsregisteret).

Er båten CE-merket?

 • Båter satt på markedet i EØS-området for første gang etter 16.juni 1998 skal være CE-merket, med mindre de er unntatt dette i Fritidsbåtforskriften. En forutsetning for CE-merking er at båten har en CIN-kode (skrognummer) preget i skroget. CIN-koden skal stå under fenderlisten på akterspeilet på styrbord (høyre) side.
 • For spørsmål angående CE-merking, kontakt Sjøfartsdirektoratet telefon 52 74 50 00