Hva forteller WIN-koden?

Dette nærmest uforståelige nummeret på akterspeilet kan faktisk si en hel del om båten det står på.

Båter satt på markedet i EØS-området for første gang etter 16.juni 1998 skal være CE-merket, med mindre de er unntatt dette i Fritidsbåtforskriften. En forutsetning for CE-merking er at båten har en WIN-kode (skrognummer) preget i skroget. WIN-koden skal stå under fenderlisten på akterspeilet på styrbord (høyre) side. Benevnelsen WIN erstatter det som tidligere het CIN- og HIN-kode.

NO-
Landskode
ABC
Produsentkode
A
Type/variant
0001
Serienummer
C
Produksjonsmåned (‘C’ for mars)
6
Produksjonsår (6 =2016) Siste siffer i produksjonsåret
17
Årsmodell (17=2017)

 

La oss se på dette skiltet fra en Elias-båt. Landskoden NO indikerer at dette er en norskprodusert båt. De tre neste bokstavene sier hvem som er produsenten. I dette tilfellet står HYD for Hydrolift. EL er neste bokstavene i WIN-koden. Disse indikerer at dette er en EL-ias-båt. 013 er serienummeret. Produksjonsmåneden markeres med bokstaven F, som sier at denne er produsert i juni. A=Januar, B=Februar, C=Mars osv..

Produksjonsåret er her 4, som indikerer at denne er laget i 2014. Dette tallet henger sammen med det siste, som viser årsmodellen. Altså er dette en 2014-modell produsert i 2014. Enkelte båter (og biler) kan være produsert i ett år, men likevel være neste års modell.

NO-
Landskode NO- for Norge
HYD
Produsent = Hydrolift
EL
Elias
013
Bygg nr 13
F
Produksjonsmåned (‘F’ for juni)
4
Produksjonsår (4 =2014)
14
Årsmodell (14=2014)

 

Står båten din i Småbåtregisteret?

En registrert båt gjør det mulig å identifisere eieren raskt. Mange søk- og redningsaksjoner kunne vært avblåst tidligere om nødetatene fort fant frem til eieren.