Gode grunner til å registrere båten i Småbåtregisteret

 

En registrert båt er en identifiserbar båt
Småbåtregisteret samler relevant dokumentasjon om båt, motor og båteier på ett sted, og fungerer i praksis som en informasjonsbank for enheter og aktører med legitime behov for raskt og enkelt finne frem til nødvendige opplysninger.

Småbåtregisteret er en inngangsportal til ulike identifiseringspunkter for en båt. Båter  kan identifiseres på flere måter, vanligst er via registreringsnummer, skrognummer (WIN-kode) og motornummer.

Hovedredningssentralene og nødetater benytter Småbåtregisteret
Hovedredningssentralene, som har det overordnede operative ansvaret ved søk- og redningsaksjoner, Politiet, Redningsselskapet, Havnevesenet og forsikringsselskapene er viktige enheter med døgnkontinuerlig tilgang til Småbåtregisteret.

Viktig i Redningsarbeidet – og samfunnsnyttig
Når en båt blir funnet drivende, igangsettes i mange tilfeller større leteaksjoner. Skulle noen faktisk ha falt over bord, vil det når båten er registrert og har et registreringsnummer hjelpe redningsenheter med raskt å  komme i kontakt med pårørende, for å varsle og å få viktig informasjon til bruk i søket. Hvis båten har slitt seg, kan båteier selv forhindre en storstilt og ressurskrevende redningsaksjon.

Slik er et godt register viktig for styring og allokering av ressurser i det samfunnsnyttige arbeidet redningsenhetene utfører.

Trygghet ved kjøp og salg
Registrering i Småbåtregisteret gir økt trygghet ved kjøp og salg og gjør det enkelt å identifisere selger og kjøper i forbindelse med eierskifte.

Småbåtregisteret oppdateres ukentlig med oversikt fra Kripos over stjålne båter.

Småbåtregisteret bidrar derfor til et mer ryddig og mer oversiktlig marked og gjør det tryggere å kjøpe båt.

Komme i kontakt med eier av båten
Når båten er registrert og har et registreringsnummer blir det enklere å finne eier av en båt. Ofte kan det være nødvendig å komme i kontakt med båteier.

F eks på grunn av:

  • Båter som har dårlig fortøyning
  • Båter som er i fare for å synke
  • Båter som kommer på avveie
  • Båter som er lagt feil

Forsikringsselskaper
De fleste forsikringsselskaper krever at båten er registrert for å forsikre båten. Registrering av båt i Småbåtregisteret kan gi forsikringsrabatter.

Båtforeninger og havner
Flere båtforeninger og havner krever at båten er registrert for å få båtplass. Da er det enklere å finne eier av båten og å ha korrekt informasjon om båten for tildeling av båtplass.

Redningsselskapet
Overskuddet i Småbåtregisteret går til Redningsselskapets arbeid med å styrke beredskap og sjøsikkerhet langs kysten.

Trygghet og trivsel
Med registrert båt bidrar du til økt sikkerhet, trygghet og trivsel for alle som ferdes på sjøen.