Nyregistrering

Ved nyregistrering skal eierforhold på båt/motor dokumenteres.

a) Er båt/motor kjøpt hos forhandler, skal kopi av faktura eller kontrakt med forhandler vedlegges. Kontrakten må være signert av kjøper og selger.

Både på faktura og kontrakt er det viktig at det fremgår hvem som er selger, hvem som er kjøper og hva det er man har kjøpt.

Når du kjøper båt/motor hos en forhandler, er det mange forhandlere som kan logge seg inn på våre nettsider og foreta registreringen inn i Småbåtregisteret. Dette er veldig enkelt for deg som kunde.

b) Kopi av tolldeklarasjon fra innførsel av båt/motor skal legges ved dersom båt/motor
er privatimportert.

c) Hvis båt/motor er kjøpt av privatperson skal kopi av kjøpekontrakt legges ved.

• Signert bekreftelse fra privatperson der det bekreftes at båt/motor er solgt til …, kan erstatte kjøpekontrakt.

• Ved dødsfall erstatter skifteattest kjøpekontrakt.

Omregistrering

Ved omregistrering skal nytt eierforhold på båt/motor dokumenteres.

a) Er båt/motor kjøpt hos forhandler, skal kopi av faktura eller kontrakt med forhandler vedlegges. Kontrakten må være signert av kjøper og selger.

Både på faktura og kontrakt er det viktig at det fremgår hvem som er selger, hvem som er kjøper og hva det er man har kjøpt.

Når du kjøper båt/motor hos en forhandler, er det mange forhandlere som kan logge seg inn på våre nettsider og foreta registreringen inn i Småbåtregisteret. Dette er veldig enkelt for deg som kunde.

b) Hvis båt/motor er kjøpt av privatperson skal kopi av kjøpekontrakt legges ved.

Signert bekreftelse fra privatperson der det bekreftes at båt/motor er solgt til …, kan erstatte kjøpekontrakt.

Ved dødsfall erstatter skifteattest kjøpekontrakt.

Annet

• Hvis det er vanskelig å dokumentere eierforhold, legg ved det du har og skriv ned det du vet om historikken på båt/motor.

• En erklæring i fra forsikringsselskapet som viser hvor lenge båt/motor har vært forsikret (fra – til) kan brukes som dokumentasjon. Dette for å sannsynliggjøre eierforholdet.

• En erklæring i fra båtforening som bekrefter at en person har hatt båt/motor der (fra – til) kan brukes som dokumentasjon. Dette for å sannsynliggjøre eierforholdet.

• Ut i fra tigjengelig dokumentasjon tas det en vurdering på om båt/motor kan registreres.

Vi anbefaler å sende kopier ved innsending av dokumenter da vi ikke tar ansvar for innsendte originalpapirer.